PROTOCOLS ENTRENAMENT

  • Preparació de protocols preventiu de lesions pre-entrenament o post-entrenament.
  • Sessions de readaptació completes per esportistes de tots nivells.
  • Planificacions rutines setmanals o mensuals.
TOT DE FORMA ONLINE DISPONIBLE.
INFORMA´T I DEMANA’L:

 

EXEMPLE PROTOCOL